Szklarnia przydomowa. Projekt mający za zadanie połączenie drewna z wykorzystaniem dostępnych materiałów budowlanych pozostałych podczas prac remontowych w myśl zasady Zero Waste*.

 

*Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu. 

Zdjęcia poglądowe w trakcie budowy.